Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Laura Riera Roura informa que és titular del lloc web www.laudisseny.com. D’acord amb l’article 10 de la citada Llei, s’informa de les següents dades:

Empresa: Laura Riera Roura (en endavant “Lau projects”)
NIF: 33945923q
Adreça: Carrer pare Gallissà, 27 2n 1r, 08500 Vic (Barcelona)
Correu electrònic: laura@lauprojects.com

Usuari

La navegació, accés i ús del lloc web és lliure i voluntari. L’usuari tindrà la responsabilitat de llegir detingudament les presents condicions, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de www.laudisseny.com, totes les condicions d’ús aquí establertes.

Política de privacitat

Lau projects compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LOPDGDD, relatives a la protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Propietat intel·lectual i industrial

Lau projects és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats) Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense el previ consentiment.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Lau projects. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

Modificacions

Lau projects es reserva el dret de realitzar canvis de continguts, imatges en qualsevol moment, i sense avís previ als usuaris, afegint o eliminant continguts com el seu aspecte.